Finansijski podaci

PIB: 100 892 492
Žiro računi:
Raiffeisen banka – 265-3020310000224-59
UniCredit banka – 170-30006620000-32
Direktna banka – 150-11139-89
Čačanska banka – 155-719-84
Naziv: Inter Gradex Trade
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: Čačak, Bulevar oslobođenja 17
Puno poslovno ime: Inter Gradex Trade društvo sa ograničenom odgovornošću za grafičku delatnost, proizvodnju, usluge i trgovinu Čačak, Bulevar oslobođenja 17
Matični broj: 17113461
Datum registracije: 16.05.2005. godine
Status: Aktivno privredno društvo
Broj registracije: BD. 12783/2005

Back to Top